Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Sydänääniä – Punkin sykettä keskellä Suomea 1977–1992

11 kesäkuun - 3 elokuun

Avoinna: tiistai-perjantai klo 12-18, lauantaisin klo 12-16 

 

(In English below.)

(På Svenska nedan.)

 

Punk rantautui Suomeen 1970-luvun lopulla ja iski lujaa nuorisoon. Nopeasti se valtasi myös sydänmaat, missä rock’n’roll oli pirun harvinaista. Pian punkkareita ja bändejä löytyi kaikkialta, Pihtiputaalta Mäntyharjulle ja Keuruulta Kuopioon. Punkissa tärkeää ei ollut täydellinen suoritus, vaan lupa toteuttaa itseään teknisistä taidoista tai lompakon paksuudesta riippumatta.

 

Sydänääniä kertoo punkin tavasta tehdä asioita äänekkäästi ja suurella sydämellä. Esittelemme punkin historiaa tasapuolisesti kaikille: kyynisille punkveteraaneille, nörteille levynkeräilijöille ja akateemisille aikamatkailijoille.

 

Näyttely palaa aikaan, jolloin puhelin oli vielä seinässä kiinni ja posti kulki ilman sähköä. Tekstiä taottiin kirjoituskoneella ja lehtiä painettiin salaa koulun kopiokoneella. Kallista filmiä käytettiin harkiten ja kuvat noudettiin viikon päästä valokuvaamosta. Musiikkiakin ladattiin – kaverin levyltä omalle c-kasetille, ja sitten c-kasetilta toisen kaverin c-kasetille. Bändit opettelivat kolmea sointua olohuoneissa, kellareissa ja pommisuojissa. Äänitykset julkaistiin mieluiten heti eikä myöhemmin.

 

Näin syntyi uutta alakulttuuria, joka elää edelleen.

 

 

Heart Sounds – The Pulse of Punk in the Dead Centre of Finland 1977–1992

 

Punk arrived in Finland at the end of the 1970s and hit the youth hard. It quickly also took over the heartland, where rock’n’roll was damn rare. Soon punks and bands could be found everywhere, from Pihtiputaa to Mäntyharju and from Keuruu to Kuopio. What was important in punk was not a perfect performance, but the permission to realize oneself regardless of technical skills or the thickness of the wallet.

 

Heart sounds tell about the punk’s way of doing things loudly and with a big heart. We present the history of punk equally to everyone: cynical punk veterans, nerdy record collectors and academic time travelers.

 

The exhibition goes back to a time when the telephone was still attached to the wall and the mail went without electricity. Text was forged on a typewriter and magazines were secretly printed on a school copier. Expensive film was used judiciously and the pictures were picked up from the studio a week later. Music was also downloaded – from a friend’s record to his own c-cassette, and then from the c-cassette to another friend’s c-cassette. Bands learned three chords in living rooms, basements and bomb shelters. The recordings were preferably published immediately and not later.

 

This is how a new subculture was born, which is still alive today.

 

 

Hjärtljud – Punkens puls i Finlands döda centrum 1977–1992

 

Punken kom till Finland i slutet av 1970-talet och slog hårt mot ungdomen. Det tog snabbt också över hjärtat, där rock’n’roll var jävligt sällsynt. Snart fanns punkare och band överallt, från Pihtiputaa till Mäntyharju och från Keuruu till Kuopio. Det som var viktigt inom punken var inte ett perfekt framträdande, utan tillåtelsen att förverkliga sig själv oavsett tekniska färdigheter eller plånbokens tjocklek.

 

Hjärtljud berättar om punkens sätt att göra saker högt och med ett stort hjärta. Vi presenterar punkens historia lika för alla: cyniska punkveteraner, nördiga skivsamlare och akademiska tidsresenärer.

 

Utställningen går tillbaka till en tid då telefonen fortfarande var fäst i väggen och posten gick utan el. Text smiddes på en skrivmaskin och tidskrifter trycktes i hemlighet på en skolkopiator. Dyr film användes klokt och bilderna hämtades från studion en vecka senare. Musik laddades också ner – från en kompis skiva till sin egen c-kassett och sedan från c-kassetten till en annan kompis c-kassett. Bands lärde sig tre ackord i vardagsrum, källare och bombskydd. Inspelningarna publicerades helst omedelbart och inte senare.

 

Så föddes en ny subkultur, som lever än idag.

Tiedot

Alkaa:
11 kesäkuun
Loppuu:
3 elokuun
Tapahtumaluokka:

Tapahtumapaikka

Punkmuseo
Jaakonkatu 3
Helsinki, 00100 Suomi
+ Google Map