Toimintasuunnitelma 2023

Tässä vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa on kuvattu jo vakiintuneiksi toimintamuodoiksi muodostuneet aktiviteetit sekä sellaiset uudet asiat, jotka ovat olleet useasti keskusteluissa.

On tärkeä huomioida se, että mahdolliset saatavat rahoitukset, tai niiden saamattomuus, voivat vaikuttaa hyvinkin paljon vuoden 2023 aktiviteetteihin. Merkittävimpänä tällaisina asioina voisi olla mm. omien tilojen saaminen ja Punkmuseon avaaminen sekä tämän vaikutus niin muuhun toimintaan, henkilöstön lukumäärään ja palkkojen kattamiseen jne.

Vuoden 2023 talousarviossa EI OLE otettu huomioon mahdollisia projektiluonteisia avustuksia, koska nämä tulo- ja menomielessä kattavat toisensa 1:1-suhteessa. Samoin omien tilojen saaminen ja museotoiminnan aloittaminen on jätetty talousarvion ulkopuolelle, koska tällä hetkellä ei ole selkeää näkemystä tämän toiminnan aloitusajankohdasta, paikasta (vuokra) ja toimintamahdollisuuksista, ml. tähän toimintaan mahdollisesti saatavat avustukset sekä lisähenkilökunnan palkkaus.

Jäsenmäärä

Punkmuseolla oli vuoden 2022 lopussa runsas 300 jäsentä. On odotettavissa, että osa jäsenistä ei uusi jäsenyyttä, mutta kokonaisuudessaan jäsenmäärä kasvaa 400:an vuoden 2023 aikana.

Henkilöstö

Punkmuseossa tulisi työskentelemään arviolta kolme (3) osa-aikaista työntekijää vuoden 2023 aikana. Näiden, sekä aktiivisten jäsenten, avulla voidaan taata niin ammattitaitoisen arkistoinnin kuin muiden aktiviteettien jatkuvuus. Mahdolliset projektiluonteiset avustukset, omien tilojen avaaminen tms. voivat kasvattaa työntekijämäärää.

Arkistointitoiminta

Arkistointitoimintaa jatketaan kuten ennenkin, aktiivisesti materiaalia keräten sekä sitä museoalan laatustandardeja noudattaen digitoiden ja arkistoiden. Yhteistyötä Helsingin kaupunginmuseon kanssa on tarkoitus jatkaa sekä aloittaa yhteistyö myös mm. Musiikkiarkiston kanssa (pienlehtien digitointi, digitaalisen aineiston säilytys).

Näyttelytoiminta

Punkmuseon arkiston materiaaleihin pohjautuvaa näyttelytoimintaa on tarkoitus jatkaa koko vuoden ajan. Vuoden 2023 aikana näyttelyitä on ollut, käynnissä tai suunnitteilla seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Pirkkala, Helsinki, Jokela, Seinäjoki, Vaasa, Pori. Lisäksi vuoden 2023 aikana tultaisiin sisällöllisesti toteuttamaan yhdessä Keski-Suomen Museon kanssa toteutettava Keski-Suomi Punk -näyttely vuoden 2024 alkupuolella.

Radiotoiminta

Punkmuseon viikoittaisia lähetyksiä RollFM- ja Radio Soho -radioasemilla tullaan jatkamaan.

Audio- ja videotoiminta

Vuoden 2022 lopulla alkoi podcast-tuotanto, josta ensimmäinen osa tullaan saattamaan yleisölle kevään 2023 aikana. Audio- ja videohaastatteluita pyritään tekemään vuoden aikana mahdollisimman paljon, koska tämä materiaali mahdollistaa sekä tarinoiden keruun arkistoon että jäsenistön ja yleisön palvelun eri kanavissa ja muodoissa.

Julkaisut

Erilaiset julkaisut ovat tärkeä tapa sekä levittää tietoisuutta Punkmuseosta ja sen toiminnasta kuten myös aktivoida jäseniä, palkiten näitä fyysisellä kättensä töillä. Vuoden aikana on tarkoitus julkaista kaksi kirjaa (Punkmuseon kirjoituskilpailun kirjoitukset sekä Läsnä-rock-dokumentti). Työn alla on myös oman lehden julkaiseminen kaksi kertaa vuoden aikana.

Tää ei oo taidetta, tää on punkkia!

Tämän kappaleen otsikon mukaisella nimellä on tarkoitus järjestää kuusi (6) keikkailtaa ympäri Suomea. Kevään aikana Helsingissä, Salossa ja Lahdessa. Syksyn paikat ovat vielä päättämättä.

Talousarvio 2023

Tuotot
Jäsenmaksut             6 000 €
Kannatusjäsenmaksut             2 000 €
Myyntituotot (paidat jne.)             3 000 €
Palkkatuki           50 100 €
Tuotot yhteensä           61 100 €
Menot
Palkat sivukuluineen           50 100 €
Vuokrat             4 800 €
Tavaraostot (paidat jne.)             2 100 €
Palvelut             2 000 €
Kulut (posti, puhelin jne.)             2 000 €
Menot yhteensä           61 000 €
  • Jäsenmaksutuotoiksi on arvioitu 15,-/jäsen.
  • Osa-aikaiset palkkatyöntekijät kokonaan palkkatuettuja.
  • Vuoden 2022 aikana Tulppiksen työtiloista ei ole maksettu ollenkaan vuokraa. Vuoden 2023 aikana vuokranmaksu alkaa ja karkeasti arvioiden jäsenmaksut kattavat vuokratulot sekä siihen liittyvät kiinteät kulut (puhelin, netti jne.).
  • Talousarviosta puuttuu mahdolliset projektiluonteiset avustukset, jotka ovat lähtökohtaisesti 1:1 eli menot vastaavat täysin avustussummaa.