ORANSSIN PIENLEHTIARKISTO vuodet 1977-82


ETUSIVU
LEHDET
MUU MATERIAALI
ARKISTOSTA
OTA YHTEYTTÄ
ORANSSI RY
"Mihin jäi punk?"

Hakusanoina nimi,
tekijä,
paikkakunta,
vuosi tai sisältö


Arkistosta

Oranssin pienlehtiarkisto on suomalaisten vaihtoehtoisten pienlehtien arkisto. Opetus- ja kulttuuriministeriön kahdesti myöntämällä apurahalla on digitoitu yli 700 vuosina 1977-1982 ilmestymisensä aloittaneen omakustanteisen punk-lehden numeroa sekä kahdeksankymmentä 1960- ja 1970-lukujen underground- ja vaihtoehtolehtien numeroa. Joukossa on myös kymmeniä omakustannesarjakuvia.

Pääosa digitoiduista lehdistä on lainattu yksityisistä kokoelmista. Erityisesti kiitämme Kompostin Pekka Haavistoa, Suuren Kurpitsan Pauli Kalliota, Joukkohaudan Jari Kauppisen perikuntaa, Maanalaisen kaitaelokuvan Pasi Sleeping Myllymäkeä, Vetelehtijä & Boomin Pertti Nybergiä, Toisinaanajattelevan Seppo Paakkista ja Laaman Harri Sburgia. Yksityisten kokoelmien lisäksi lehtiä on digitoitu Tampereen yliopistolla Kansanperinteen arkiston pienlehtikokoelmasta.

Kaikkien lehtien kaikilta tekijöiltä on pyritty hankkimaan suostumus julkaisemiseen. Suostumuksensa antaneet tekijät on lueteltu tekijöinä kunkin numeron tekijäkentässä. Kaikkia lehtien tekoon osallistuneita ei kuitenkaan ole onnistuttu tavoittamaan. Jos löydät arkistosta lehden, jonka tekemiseen olet osallistunut, ja haluat nimesi mainittavan tekijäkentässä tai kieltää tekemiesi juttujen julkaisun, ota yhteyttä osoitteeseen pienlehdet@oranssi.net.

Osasta lehtiä puuttuu sivuja tai löytyy mustia palkkeja. Näin on toimittu kun yksittäiset avustajat ovat kieltäneet juttujensa julkaisun. Kaikkia digitoituja tai arkiston piirissä olevia lehtiä ei arkistosta löydy, jos tekijät ovat erityisesti kieltäneet niiden liittämisen arkistoon. Osa lehdistä on vain tutkijakäytössä Musiikkiarkisto JAPAn tiloissa Helsingin Sörnäisissä.

Arkistoinnin yhteydessä tavoitetuille lehdentekijöille on lähetetty lomakemuotoiset haastattelut arkistoon lisättäväksi. Haastattelut löytyvät asiaankuuluvan lehden tiedoista sekä Muu materiaali-osion alta haastattelulinkin takaa.

Arkiston alullepanijana toimi Juuso Paaso, joka kirjoitti pro gradu-työnsä aiheesta. Paaso kasasi myös suomalaisen pienlehtibibliografian, jonka tietoja on käytetty arkiston pohjana. Bibliografia löytyy Muu materiaali-linkin takaa.

Hankkeen yhteistyötahona toimi Musiikkiarkistojapa JAPA, joka myös säilyttää sivujen alkuperäislaatuisia skannauksia (600dpi, 48bit) mahdollista jatkokäyttöä varten. Tiedostojen perään voi kysyä info (ät) musiikkiarkisto (piste) net. JAPA vastaanottaa mielellään hankkeeseen liittyvää materiaalia.

Ensimmäinen projektityöntekijä Juho Hänninen haluaisi kiittää Oranssia, joka otti hankkeen suojiinsa heti alkumetreillä. Oranssi on ainutlaatunen, aidosti kunnioitettava ja Suomessa harvinaisen todellista omaehtoista kulttuurityötä tekevä kansalaisjärjestö, jonka työntekijät Juho Minerva ja Aino Toiviainen-Koskinen on ansainnut kaiken kunnioitukseni ja kiitokseni hankkeen ja muun työnsä puitteissa. Muita kiitettäviä on tietty Juuso Paaso, joka täysin epäitsekkäästi käytti tuntikausia hakeakseen rahaa projektin onnistumiselle kahteenkin otteeseen. Toivottavasti Juuson gradu saadaan myöhemmin osaksi arkistoa. Kiitoksen ansaitsee myös Suomen Jazz & Pop-Arkiston toimensa jättänyt johtaja Janne Mäkelä, jonka silmä vaihtoehtokulttuurille mahdollisti ehkä muuten kokonaan toteutumatta jäänneen hankkeen. Onnea vapaalle miehelle. Vähintään yhtä suuren kiitoksen olen velkaa JAPAn Jouni Eerolalle, jonka väsymätön apu joidenkin tietoteknisten kuvioiden kanssa ja alkukoulutus oli ymmärtävää ja tärkeetä. Samoin shout-outs niinku englanniks sanotaan Maaret Storgårdsille avusta ja ymmärryksestä tän homman duunailussa. Kiitos myös kaikille lehtientekijöille, tukeneille ja auttaneille. Stay punk.

Toinen projektityöntekijä Juuso Paaso haluaa kiittää Juho Hännistä hankkeen alullepanosta ja kaikesta pyyteettömästä avusta työkuukausien aikana. Suuren kiitoksen ansaitsee myös arkistoon lähes kaksisataa lehteä työharjoittelijana skannannut Sara Salminen, joka työmatkoilla Salossa ja Tampereella ylitti suuresti harjoittelijalta vaaditun työpanoksen ja teki työnsä moitteettoman täsmällisesti. Ilman Oranssin ja Musiikkiarkisto JAPAn sitoutumista ja osaamista arkisto ei olisi koskaan valmistunut, joten kiitokset pomoille ja työkavereille. Sekä kaikille, jotka ovat ikinä käyttäneet aikaansa omaehtoiseen lehtityöhön.(c) Juho Hänninen & Juuso Paaso
2015-2016